ETC - Ti?ng anh tr? em

Luy?n thi

Ng? php ti?ng Anh


HS Ti?u h?c, THCS, THPT

Luy?n thi ??i h?c mn ti?ng Anh


HS L?p 10, 11, 12

Error
 • DB function failed with error number 1366
  Incorrect integer value: '' for column `nhetcshj_treem`.`etctreem_vvisitcounter`.`id` at row 1 SQL=INSERT INTO etctreem_vvisitcounter (id, tm, ip) VALUES ('', '1585988990', '3.83.188.254')

H?c ti?ng Anh tr? em
Thứ Tư, 05/06/2013 | 12:54
H?c anh ti?ng anh tr? em - Hnh trang cho t??ng lai H?c ti?ng Anh tr? em th? no cho hi?u qu?? ?y l cu h?i khng ch? dnh cho cc b?c ph? huynh mu?n cho con em c?a mnh h?c ti?ng anh t? khi cn nh?, m cn l v?n ?? c?a c? cc nh gio d?c ngn ng?. Theo nghin c?u c?a cc nh ngn ng? th tr? em, l?a tu?i t? 0
Thứ Sáu, 09/11/2012 | 03:09
(Dn tr) - Thng tin t? B? GD-?T cho bi?t, trong k? thi HS gi?i n?m 2013, ti?p t?c t? ch?c hnh th?c thi ni ??i v?i cc mn Ngo?i ng?, ? m?c ??c tho?i c?a th sinh; ??ng th?i, tri?n khai hnh th?c thi th?c hnh ??i v?i cc mn V?t l, Ha h?c, Sinh h?c. C?ng theo B? GD-?T, k? thi ch?n h?c sinh gi?i (HSG) qu?c gia
Thứ Sáu, 09/11/2012 | 02:08
N? r? ti?ng Anh lin k?t t? l?p 1 - H?u h?t cc tr??ng ti?u h?c t?i H N?i hi?n nay ??u c ch??ng trnh h?c ti?ng Anh lin k?t bn c?nh ch??ng trnh c?a B? GD-?T. Th? nh?ng v? cch lm m?i tr??ng m?t khc: t? ch?n ??n v? lin k?t, ch??ng trnh, gio vin ??n thu ti?n h?c. M?t ti?t h?c v?i gio vi
HN: Mu?n b?t bu?c h?c ti?ng Anh t? c?p I
Thứ Sáu, 09/11/2012 | 02:09
(VietNamnet.vn) - Ph?m Xun Ti?n, Tr??ng phng Gio d?c ti?u h?c (S? GD-?T H N?i) ni: "Mong mu?n c?a S? GD-?T H N?i l ti?ng Anh s? tr? thnh mn h?c b?t bu?c trong tr??ng ti?u h?c". "Ti?ng Anh tr? thnh mn h?c b?t bu?c t?i tr??ng ti?u h?c l ?i?u t?t nh?t. Hi?n t?i cc tr??ng ch? c 1 bin ch? GV, khng t
Thứ Năm, 17/05/2012 | 13:58
N?m h?c m?i ? b?t ??u h?n thng nay nh?ng vi?c th ?i?m d?y ngo?i ng? t? l?p 3 theo yu c?u c?a B? GD-?T v?n ch?a di?n ra ??u kh?p cc ??a ph??ng ???c ch?n. Nhi?u v?n ?? cn ng?n ngang nh? ??i ng? gi?ng d?y, gio trnh, c? s? v?t ch?t, s? s? l?p h?c... khi?n khng t ??a ph??ng cn lng tng. M?i n?i m?i ki?u H
Thứ Năm, 17/05/2012 | 13:19
?? tu?i 5 - 6 tu?i l th?i ?i?m ph h?p nh?t cho cc em lm quen v h?c ti?ng Anh. GS.TS. Joan Kang Shin v GS.TS. Jodi Crandall, ???c gi?i thi?u l 2 chuyn gia d?y ti?ng Anh cho tr? em,??n t? tr??ng ?H Maryland, thnh ph? Baltimore, ti?u bang Maryland (Hoa K?)? t? v?n nh? v?y t?i bu?i g?p g? v?i bo ch ngy 5/3

More Articles...

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Thiết kế website Thiết kế logo Nhận diện thương hiệu In ấn quảng cáo in gia re thiet ke catalog thiet ke lich thiet ke catalog thiet ke website