ETC - Ti?ng anh tr? em

Luy?n thi

Ng? php ti?ng Anh


HS Ti?u h?c, THCS, THPT

Luy?n thi ??i h?c mn ti?ng Anh


HS L?p 10, 11, 12

L?ch khai gi?ng thng 7/2012 t?i ETC 1

NGY
KHAI GI?NG

TH?I GIAN
H?C

GI? H?C

L?P H?C

L?A TU?I

07/07

TH? B?Y

15H30-17H

STARTEAM 1

10-12

11/07

T?

18H-19H30

NG? PHP TR? EM

10-12

13/07

HAI _T?_SU

18H-19H30

SUPER KIDS 1

7-9

14/07

TH? B?Y

15H30-17H

SUPER TOTS 1

4-6

14/07

TH? B?Y

14H-15H30

NG? PHP TR? EM

7-9

18/07

T?

18H-19H30

SUPER KIDS 2

8-10

22/07

CH? NH?T

14H-15H30

NG? PHP TR? EM

13-15

29/07

CH? NH?T

10H-11H30

SUPER KIDS 1

7-9

29/07

CH? NH?T

15H30-17H

STARTEAM 2

11-13

Các bài viết khác
Thiết kế website Thiết kế logo Nhận diện thương hiệu In ấn quảng cáo in gia re thiet ke catalog thiet ke lich thiet ke catalog thiet ke website