ETC - Tiếng anh trẻ em

Luyện thi

Lịch khai giảng tháng 5 tại ETC Thanh Xuân Nam

1/ Khóa học người lớn

Ngày Khai Giảng

Thời Gian Học


Giờ Học

Lớp Học

Trình Độ

21/05/2012

2/4/6

18h00 - 19h30

Ngữ Pháp

Cơ bản

21/05/2012

2/4/6

18h00 - 19h30

Giao Tiếp

Pre - intermedate

22/05/2012

3/5/CN

18h00 - 19h30

Ngữ Pháp

Cơ bản

23/05/2012

2/4/6

18h00 - 19h30

Ngữ Pháp

Nâng cao

24/05/2012

3/5/CN

15h00 - 16h30

Giao Tiếp

Pre - intermedate

24/05/2012

3/5/CN

18h00 - 19h30

TOEIC

Pre - intermedate

25/05/2012

3/5/CN

18h00 - 19h30

TOEIC

Pre - intermedate

25/05/2012

3/5/CN

18h00 - 19h30

TOEFL - ITP

Pre - intermedate

28/05/2012

2/4/6

18h00 - 19h30

TOEIC

Elementary

28/05/2012

2/4/6

9h00 - 11h00

TOEIC cấp tốc

Pre - intermedate

29/05/2012

3/5/CN

19h30-21h00

TOEIC

Elementary

29/3/2012

2/4/6

18h00 - 19h30

B1 CHÂU ẤU

 

30/05/2012

2/4/6

18h00 - 19h30

TOEIC cấp tốc

Pre - intermedate

2/ Khóa học tiếng Anh cho trẻ em

STT

NGÀY KHAI GIẢNG

THỜI GIAN HỌC

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

1

25/05/12

T6

18H00’ - 19H30’

NPCB (L6 + L7)

2

25/05/12

T6 + T3

18H00’ - 19H30’

NPCB (L6 + L7)

3

27/05/12

T7

15H00’ - 16H30’

SUPERKIDS 2

4

27/05/12

CN

8H15’ - 9H45’

SUPERKIDS 1

5

27/05/12

T7

8H15’ - 9H45’

SUPERTOTS 1

6

28/05/12

T2,4

18H00’ - 19H30’

SUPERKIDS 1

7

28/05/12

T2

18H00’ - 19H30’

SUPERKIDS 1

8

28/05/12

T2

18H00’ - 19H30’

SUPERKIDS 1

9

28/05/12

CN

15H30’ - 17H00’

SUPERTOTS 2

10

28/05/12

CN

10H00’ - 11H30’

SUPERKIDS 2

11

29/3/12

T3

18H00’ - 19H30’

NPCB (L4 + L5)

12

29/05/12

T3 + T5

18H00’ - 19H30’

STARTEAM STARTER

13

30/05/12

T4

18H00’ - 19H30’

STARTEAM STARTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết khác
Thiết kế website Thiết kế logo Nhận diện thương hiệu In ấn quảng cáo in gia re thiet ke catalog thiet ke lich thiet ke catalog thiet ke website