ETC - Ti?ng anh tr? em

Luy?n thi

Ng? php ti?ng Anh


HS Ti?u h?c, THCS, THPT

Luy?n thi ??i h?c mn ti?ng Anh


HS L?p 10, 11, 12

Phn loa?i ca?c ?? v?t theo hi?nh da?ng, ma?u s??c va? ki?ch c??, ??m t?? 1 ??n 10, nh?n bi?t theo nho?m va? m?u hi?nh... ?o? la? nh??ng ca?ch thng th???ng ?? ca?c be? b???c ??u ho?c toa?n. Ba?n cu?ng co? th? giu?p be? s??m pha?t tri?n ky? n?ng toa?n ho?c cu?a mi?nh m?t ca?ch ??n gia?n thng qua ca?c tro? ch?i trong va? quanh nha?. Ha?y qun ?i nh??ng du?ng cu? ho?c toa?n ?? nha? tr???ng n?u ba?n mu?n t?p cho tre? lo?ng yu thi?ch toa?n ho?c, thay va?o ?o? ha?y chi? cho be? th?y toa?n ho?c la? m?t ph?n trong cu?c s?ng h??ng nga?y xung quanh, co? th? t?? ?o? be? se? thi?ch ho?c toa?n h?n khi ??n tr???ng.
D???i ?y la? 12 ca?ch ?? giu?p tre? kha?m pha? th? gi??i toa?n ho?c. B??i vi? tre? nn ????c ti?p thu ki?n th??c theo nhi?u ca?ch kha?c nhau, ????c s??p x?p theo nh??ng thin h???ng phu? h??p.

Ho?c b??ng ca?ch quan sa?t:

Ch?i tro? ha?nh tri?nh ti?m s?: Khi ba?n ch?? be? ?i ngoa?i ????ng, ha?y th?? ba?o be? ti?m ki?m nh??ng con s? xu?t hi?n trn ????ng ph?, ba?ng hi?u c??a ha?ng va? trn nh??ng bi?n ba?o giao thng. R?i ba?n cu?ng be? go?i to nh??ng con s? ?y ln. ?? l??a tu?i na?y be? ?a? co? th? nh?n bi?t ca?c con s? t?? 1 ??n 10 tr???c khi ?i nha? tre?.

N?i k?t nh??ng con s?: Tro? ch?i co? ve? cu? na?y se? giu?p tre? hi?u s?? li?n ma?ch cu?a da?y ch?? s?, theo sau 1 se? la? 2, ti?p sau 2 se? la? 3, v.vTrong nha? sa?ch cu?ng co? nh??ng sa?ch truy?n nhi?u ma?u s??c ????c s??p x?p theo th?? t?? li?n nhau, ba?n co? th? t?n du?ng c? h?i d?n be? ?i nha? sa?ch ?? giu?p be? ho?c toa?n.

Go?i ?i?n thoa?i: Vi?t s? ?i?n thoa?i cu?a ba?n be? hay ng???i thn va?o m?t m?u gi?y. Sau ?o? nh?? be? nh?n s? go?i giu?p, ?y la? ca?ch giu?p be? th??c ha?nh ca?ch ?o?c ca?c con s? t?? tra?i sang pha?i.

??m mo?i th?? ?? xung quanh: Ch??ng ha?n ??m s? ng???i ???ng trong ha?ng, ??m b???c nh??ng b?c thang, ??m ca?c va?ch trn vi?a he?.

Ho?c b??ng ca?ch ti?p xu?c:

??m va? phn loa?i nh??ng v?t du?ng gia ?i?nh: Tr?n l?n dao, ni?a, thi?a trong tu? ???ng va? no?i be? x?p chu?ng tha?nh t??ng loa?i, r?i ??m s? l???ng co? trong t??ng nho?m ?o?. Du?ng ca?ch th??c t??ng t?? ?? ??m qu?n a?o trong tu? (theo ma?u s??c, ki?ch c??), ??m ca?c con thu? trong b? s?u t?p ?? ch?i (theo gi?ng loa?i, ki?ch c??). Ho??c gia? ba?n co? th? cu?ng be? thu gom qu?n a?o gi??t r?i phn loa?i qu?n a?o theo t??ng nho?m.

Ti?m nh??ng ?? v?t co? hi?nh da?ng kha?c nhau trong nha?: Ti?m ki?m quanh nha? nh??ng ?? v?t hi?nh tro?n, hi?nh tam gia?c, hi?nh vung, hi?nh sao hay b?t c?? hi?nh da?ng na?o. B??ng ca?ch ?o? nng cao kha? n?ng nh?n bi?t, pha?c tha?o va? s??p x?p ca?c hi?nh da?ng ?? tre?.

Ch?i ?oa?n hi?nh: Ch??ng ha?n ti?m to?i ca?ch ch?i ca?c ?? ch?i 3 chi?u. Hi?nh th??c na?y giu?p tre? n??m ????c nh??ng n?n ta?ng ki?n th??c v? hi?nh ho?c v?n la? nh??ng hi?u bi?t quan tro?ng trong s?? pha?t tri?n ca?c ky? n?ng v?n ??ng va? nh?n th??c khng gian.

La?m m?t quy?n sa?ch t?p ??m: V??i hoa?t ??ng na?y be? se? co? ????c m?t cu?n sa?ch du?ng ?? ho?c ?o?c va? ho?c toa?n: Ba?n h???ng d?n be? ti?m trong ca?c cu?n ta?p chi? cu?, ca?c sa?ch danh mu?c (catalog) r?i c??t t?t ca? nh??ng m?u tin b??t ??u b??ng ki? t?? A va? da?n chu?ng va?o m?t t?? gi?y ?a? ????c s??p x?p theo tri?nh t?? cu?a cu?n sa?ch. Khi l???t qua danh sa?ch nh??ng gi? s?u t?p ????c, ba?n se? cu?ng be? ??m s? l???ng hi?nh a?nh trong t??ng trang.

Ta?o tro? ch?i trong b??a ?n nhe?: Ch??ng ha?n ??a cho be? m?t l???ng ba?nh gio?n hi?nh ca? ??y m?t vun tay, sau ?o? ve? hi?nh m?t ca?i h? nui ca? va?o trong m?t t?? gi?y tr??ng. Ba?n ba?o be? ???t nh??ng con ca? va?o trong h? va? ??m chu?ng. L?y ra ngoa?i m?t con r?i ba?o be? ??m la?i.

Ch?i tro? phn loa?i ki?u hi?nh: Vi? du? ba?n cho be? nh??ng qua? nho ma?u xanh va? ti?m. Sau ?o? no?i con x?p ???t chu?ng tha?nh t??ng nho?m theo ma?u s??c: ti?m, xanh, ti?m, xanh. Ho??c xanh, xanh, ti?m, ti?m. Ba?n cu?ng co? th? t?p cho be? phn bi?t ca?c m?u hi?nh co? trong t?? nhin: nh??ng vo?ng tro?n trn thn su b???m, nh??ng vo?ng xo??n trn mi?nh ?c sn ho??c nh??ng th?? ?i theo c??p nh? m??t, tai, hay hai ha?t ??u ph?ng trong cu?ng m?t vo?. Hoa?t ??ng na?y se? giu?p be? pha?t tri?n ky? n?ng gia?i quy?t v?n ?? va? suy nghi? tr??u t???ng.

Ho?c b??ng ca?ch l??ng nghe:


Nghe nh??ng giai ?i?u va? ba?i nha?c da?nh cho tre? ho?c ??m:

M?t cy s? m?i chn r?i ???ng cn xa l?m khng

Hai cy s? m?i chn r?i r?i nghi?p qu ?i giy

Ba cy s? m?i chn r?i ???ng cn xa l?m khng

B?n cy s?.

B?t ky? hi?nh th??c t?p ??m no theo nha?c ?i?u cu?ng se? giu?p be? ho?c ??m m?t cch thch th.

Chu?n bi? mo?n ?n cu?ng con: Ha?y nh?? be? ??m s? l???ng nh??ng ca?i ta?ch, nh??ng ca?i che?n c?n du?ng va? ?? be? ?i?nh l???ng tha?nh ph?n nguyn li?u trong khi ba?n ?o?c to ca?c h???ng d?n th??c hi?n. ?y la? m?t ca?ch d? da?ng va? ngon la?nh ?? gi??i thi?u cho be? y? ni?m chung v? dung l???ng va? tro?ng l???ng.

Các bài viết khác
Thiết kế website Thiết kế logo Nhận diện thương hiệu In ấn quảng cáo in gia re thiet ke catalog thiet ke lich thiet ke catalog thiet ke website