ETC - Tiếng anh trẻ em

Luyện thi

Lịch khai giảng tháng 3/2012

1. Lịch khai giảng các lớp tại ETC1

NGÀY
KHAI GIẢNG

THỜI GIAN
HỌC

 

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

TRÌNH ĐỘ

06/03/2012(T3)

3-5-CN

18h-19h30

TOEIC

PRE - INTER

08/03/2012(T5)

 

9h-11h30

TOEIC Cấp tốc

 

12/03/2012(T2)

2-4-6

18h-19h30

TOEIC

ELEMENTARY

14/03/2012(T4)

2-4-6

18h-19h30

NGỮ PHÁP

PRE - INTER

19/03/2012 (T2)

2-4-6

19h30 – 21h

TOEIC

PRE - INTER

21/03/2012 (T4)

2-4-6

9h-11h30

TOEIC Cấp tốc

 

26/03/2012 (T2)

2-4-6

18h-19h30

NGỮ PHÁP

ELEMENTARY

29/03/2012 (T5)

3-5-CN

18h-19h30

TOEFL iTP

PRE - INTER

29/03/2012 (T5)

3-5-CN

18h-19h30

TOEIC

ELEMENTARY

30/03/2012 (T6)

2-4-6

18h-19h30

GIAO TIẾP

PRE - INTER

30/03/2012 (T6)

2-4-6

18h-19h30

TOEIC

PRE - INTER

 

2. Lịch khai giảng các lớp tại ETC2, ETC3

NGÀY
KHAI GIẢNG

THỜI GIAN
HỌC

 

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

TRÌNH ĐỘ

12/3/2012

2/4/6

18h00 - 19h30

TOEIC

Elementary

13/3/2012

3/5/CN

18h00 - 19h30

Ngữ Pháp

Cơ bản

13/3/2012

3/5/CN

18h00 - 19h30

TOEIC

Pre - intermedate

14/3/2012

2/4/6

18h00 - 19h30

TOEIC

Pre - intermedate

14/3/2012

2/4/6

9h00 - 10h30

TOEIC

Elementary

15/3/2012

3/5/CN

19h30-21h00

Ngữ Pháp

Cơ bản

15/3/2012

3/5/CN

18h00 - 19h30

TOEIC

Elementary

16/3/2012

2/4/6

18h00 - 19h30

Giao Tiếp

Pre - intermedate

20/3/2012

3/5/CN

18h00 - 19h30

TOEFL - ITP

Pre - intermedate

21/3/2012

2/4/6

9h00 - 11h00

TOEIC cấp tốc

Pre - intermedate

21/3/2012

2/4/6

18h00 - 19h30

Ngữ Pháp

Cơ bản

21/3/2012

2/4/6

9h00 - 10h30

TOEIC

Pre - intermedate

22/3/2012

3/5/CN

19h30 - 21h00

TOEIC

Elementary

23/3/2012

2/4/6

18h00 - 19h30

Ngữ Pháp

Nâng cao

23/3/2012

2/4/6

18h00 - 19h30

TOEIC

Pre - intermedate

27/3/2012

3/5/CN

19h30 - 21h00

Giao Tiếp

Pre - intermedate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Các bài viết khác
Thiết kế website Thiết kế logo Nhận diện thương hiệu In ấn quảng cáo in gia re thiet ke catalog thiet ke lich thiet ke catalog thiet ke website